ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@ammarnet_ir
شبکه اعزام سخنران و استاد عمار
876 عضو

🔹رسانه:
@ammarnetir
021-66461540
🔸شناسایی اساتید:
@ammarnet_1
021-66461477
🔹اعزام:
@ammarnet_2
021-66989349