ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@ammarpress
[ خبرگزاری عَمّار ]
37707 عضو

خبرگزاری انقلابی مردمی عَمّار
صریح و شفاف[فقط اخبارخاص]

الو تحریریه👈
@adminpress


حامیِ کانال سیدحسین‌شهید👇
eitaa.com/joinchat/4159045644Cadd99fd3e7

تبلیغات و تبادلات👇
eitaa.com/joinchat/1983840264C64cef06ab4