eitaa logo
دفتر امور آموزشی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)
2.3هزار دنبال‌کننده
349 عکس
22 ویدیو
189 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
دروسی که با تاخیر شروع شده و حدنصاب آنها ۱۲ جلسه می باشد
جبرانی درس کارورزی۱ مدرس جناب آقای دکتر خلیقی پور پنج شنبه ۴ خرداد ساعت ۸ برگزار می گردد
جبرانی درس معرفت شناسی مدرس جناب آقای استاد گنجور،پنجشنبه ۴ خرداد ازساعت 12:30 برگزار می گردد،خواهران
جبرانی روانشناسی سالمندی مدرس سرکار خانم شکرالهی پنج شنبه ۴ خرداد از ساعت ۸ برگزار می گردد
کلاس مدرس جناب آقای استاد پروانیان،شنبه ۶ خرداد برگزار نمی گردد
کلاسهای مدرس جناب آقای استاد ژیان پور شنبه ۶ خرداد برگزار نمی گردد