ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@andisheyehbartar
اندیشه برتر
9554 عضو

💥دیگر کانال های ما
👇👇👇

📎کانال نشر احکام

♨️ @ahkamdin 👈

📎کانال اندیشه تشیع

♨️ @kalamema 👈

📎کانال تحلیلگر 57

♨️ @tahlilgar57 👈

📎کانال مرکز جامع مشاوره و خانواده

♨️ @moshaver41 👈

📎فرزند پروران موفق

♨️ @farzandparvaran 👈