ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@andishkadeh_hejrat
کانال رسمی اندیشکده ی هجرت
114 عضو

📌 اندیشکده هجرت مرکر مطالعات استراتژیک و صراط‌محور که دغدغه‌ی آن نظام‌سازی قرآنی است. 🌐 وب‌سایت: 🔗 Andishkadeh-Hejrat.ir ✅ جهت ارتباط: @YasinArchi