eitaa logo
حوزه هنری انقلاب اسلامی همدان
621 دنبال‌کننده
730 عکس
90 ویدیو
14 فایل
برای ارتباط با حوزه هنری انقلاب اسلامی استان به آدرس زیر پیام بدهید: @Arthamedan1 آدرس حوزه هنری استان: خیابان مهدیه روبروی اداره برق بن بست شهیدان حقگویان پلاک۲۶۹
مشاهده در ایتا
دانلود
📻 🗞 🔸چهارشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۲، پنجمین شماره از صفحه «تخصصی هنر» حوزه هنری انقلاب اسلامی در روزنامه هگمتانه چاپ شد. می توانید مطالب این صفحه را در فایل 👇مشاهده فرمایید. 🔹منتظر نظرات شما درباره این نوبت از صفحه هنر هستیم. @arthamedan مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir/
📻 🗞 🔸چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، ششمین شماره از صفحه «تخصصی هنر» حوزه هنری انقلاب اسلامی در روزنامه هگمتانه چاپ شد. می توانید مطالب این صفحه را در فایل 👇مشاهده فرمایید. 🔹منتظر نظرات شما درباره این نوبت از صفحه هنر هستیم. @arthamedan مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir/
📻 🗞 🔸چهارشنبه ۱شهریور ماه ۱۴۰۲، پنجمین شماره از صفحه «تخصصی هنر» حوزه هنری انقلاب اسلامی در روزنامه هگمتانه چاپ شد. می توانید مطالب این صفحه را در فایل 👇مشاهده فرمایید. 🔹منتظر نظرات شما درباره این نوبت از صفحه هنر هستیم. @arthamedan مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir/
📻 🗞 🔻گام هشتم صفحه تخصصی هنر🔻 🔸چهارشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، هشتمین شماره از صفحه «تخصصی هنر» حوزه هنری انقلاب اسلامی در روزنامه هگمتانه چاپ شد. می توانید مطالب این صفحه را در فایل 👇مشاهده فرمایید. 🔹منتظر نظرات شما درباره این نوبت از صفحه هنر هستیم. 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @arthamedan 🔸مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir
📻 🗞 🔻 رسیدیم به گام نهم صفحه تخصصی هنر🔻 🔸چهارشنبه 12 مهر ماه ۱۴۰۲، نهمین شماره از صفحه «تخصصی هنر» حوزه هنری انقلاب اسلامی در روزنامه هگمتانه چاپ شد. می توانید مطالب این صفحه را در فایل 👇مشاهده فرمایید. 🔹منتظر نظرات شما درباره این نوبت از صفحه هنر هستیم. 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @arthamedan 🔸مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir
📻 🗞 🔻 رسیدیم به گام دهم صفحه تخصصی هنر🔻 🔸چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، دهمین شماره از صفحه «تخصصی هنر» حوزه هنری انقلاب اسلامی در روزنامه هگمتانه چاپ شد. می توانید مطالب این صفحه را در فایل 👇مشاهده فرمایید. 🔹منتظر نظرات شما درباره این نوبت از صفحه هنر هستیم. 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @arthamedan 🔸مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir
🔸رد سرخ خون ✍از مجموعه محتواهای ثابت در صفحه هنر حوزه هنری انقلاب اسلامی همدان است که با رویکرد معرفی هنر اصیل، درست وهمچنین مشکلات آن در فضای معاصر می پردازد. 🏷 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @arthamedan 🔸مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir
📻 🗞 🔻 رسیدیم به گام یازدهم صفحه تخصصی هنر🔻 🔸ویژه نامه مظلومیت قدس 🇵🇸 📆چهارشنبه 10 آبان ماه ۱۴۰۲ 🔷 یازدهمین شماره از صفحه «تخصصی هنر» حوزه هنری انقلاب اسلامی به صورت (ویژه نامه غزه) در روزنامه هگمتانه چاپ شد. 🌱می توانید مطالب این صفحه را در فایل 👇مشاهده فرمایید. 🔹منتظر نظرات شما درباره این نوبت از صفحه هنر هستیم. 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @arthamedan 🔸مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir📆
📻 🗞 🔻 استثنائا دوازدهمین شماره از صفحه تخصصی هنر، فردا پنج شنبه 25 ام آبان ماه 1402 در روزنامه هگمتانه چاپ خواهد شد🔻 این صفحه روزهای چهارشنبه دو هفته یکبار در روزنامه همگتانه به چاپ می رسد. 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @arthamedan 🔸مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir📆
📻 🗞 🔻 رسیدیم به گام دوازدهم صفحه تخصصی هنر🔻 📆پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ 🔷 دوازدهمین شماره از صفحه «تخصصی هنر» حوزه هنری انقلاب اسلامی در صفحه 4 روزنامه هگمتانه چاپ شد. 🌱می توانید مطالب این صفحه را در فایل 👇مشاهده فرمایید. 🔹منتظر نظرات شما درباره این نوبت از صفحه هنر هستیم. ~~~~~~~~~~ راه‌های ارتباطی با ما: 🔸کانال ایتا مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان: @arthamedan 🔸وبسایت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir 🔸صفحه حوزه هنری در اینستاگرام @arthamedanews ~~~~~~~~~~
📻 🗞 🔻 صفحه هنر به سیزدهمین گام خود رسید🔻 📆چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲ 🔷 سیزدهمین شماره از صفحه «تخصصی هنر» حوزه هنری انقلاب اسلامی در صفحه ۷ روزنامه هگمتانه چاپ شد. 🌱می توانید مطالب این صفحه را در فایل 👇مشاهده فرمایید. 🔹منتظر نظرات شما درباره این نوبت از صفحه هنر هستیم. ~~ راه‌های ارتباطی با ما: 🔸کانال ایتا مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان: @arthamedan 🔸وبسایت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان https://arthamadan.ir 🔸صفحه حوزه هنری در اینستاگرام @arthamedanews ~~