eitaa logo
حوزه هنری استان کرمانشاه
386 دنبال‌کننده
2.1هزار عکس
389 ویدیو
28 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎬 ☑️ گزارش مصوری از چهارمین نشست با نمایش و تحلیلِ به کارگردانی گلنار اکبری با ایفای نقش افراد دارای معلولیت 🔘 (تولید شده در واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان کرمانشاه) 🔻 حوزه هنری استان کرمانشاه را از طریق لینک زیر در شبکه های اجتماعی، دنبال کنید. 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎬 ☑️ گزارش مصوری از پنجمین نشست با نمایش و تحلیلِ به نویسندگی و کارگردانی زنده یاد استاد 🔻 حوزه هنری استان کرمانشاه را از طریق لینک زیر در شبکه های اجتماعی، دنبال کنید. 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ
☑️ ششمین نشست ✳️[نمایش/ تحلیل/ انتقال تجربه] 🔻حوزه هنری استان کرمانشاه را از طریق لینک زیر در شبکه های اجتماعی، دنبال کنید. 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ
☑️ ششمین نشست ✳️[نمایش/ تحلیل/ انتقال تجربه] 🔻حوزه هنری استان کرمانشاه را از طریق لینک زیر در شبکه های اجتماعی، دنبال کنید. 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ
☑️ استوری ششمین نشست ✳️[نمایش/ تحلیل/ انتقال تجربه] 🔻حوزه هنری استان کرمانشاه را از طریق لینک زیر در شبکه های اجتماعی، دنبال کنید. 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ
📜🖌یادداشت (کارشناس مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه) با محوریت سلسله نشست های 🔻حوزه هنری استان کرمانشاه را از طریق لینک زیر در شبکه های اجتماعی، دنبال کنید. 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ
📜🖌یادداشت (کارشناس مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه) با محوریت سلسله نشست های 🔻حوزه هنری استان کرمانشاه را از طریق لینک زیر در شبکه های اجتماعی، دنبال کنید. 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ
📜🖌یادداشت (کارشناس مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه) با محوریت سلسله نشست های 🔻حوزه هنری استان کرمانشاه را از طریق لینک زیر در شبکه های اجتماعی، دنبال کنید. 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ
☑️ هفتمین نشست ✳️[نمایش/ تحلیل/ انتقال تجربه] 🔻حوزه هنری استان کرمانشاه را از طریق لینک زیر در شبکه های اجتماعی، دنبال کنید. 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ