eitaa logo
آسمان بردسیر
73 دنبال‌کننده
230 عکس
1 ویدیو
0 فایل
کانال پایگاه خبری شهرستان بردسیر www.asemanbardsir.ir
مشاهده در ایتا
دانلود
رئیس کل گفت: در کنار پیگیری های و برای حل ، در مسیر نیز اقدامات قاطعانه خود را دنبال می کند زیرا وجود ، یکی از اصلی ترین موانع و آفات به شمار می رود. لینک خبر 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir
اجرای با هدف تامین ۳۰میلیون مترمکعب شهرهای و رفسنجان و در ادامه زرند و سیرجان که در کلید خورد و در حال اجراست، ضمن جبران بخشی از -آبی در ، یک میلیون نفر را به آینده امیدوار کرده است. لینک خبر 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir
، و جاده‌های استان کرمان در روزهای پایانی ۱۴۰۲ را اعلام کرد. لینک خبر 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir
رییس اداره پیش‌بینی با اشاره به صدور این اداره کل گفت: از اواخر وقت روز شنبه هفته آینده در شمال و غرب استان آغاز می‌شود و تا اوایل وقت چهارشنبه ادامه خواهد داشت. لینک خبر 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل گفت: از اواخر روز شنبه ۱۲ فروردین کاهش را در استان خواهیم داشت که تا سه شنبه ادامه دارد و ممکن است موجب خسارت به ویژه به باغات در شمال و غرب استان بشود. لینک خبر 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir
12فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir
خطوط اساسی این این گونه خواهد بود که « در نظم جدید جهانی خواهد بود... خواهد شد ، ، ، ... فکر و در مقابل زورگویی گسترش خواهد یافت. لینک خبر 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir
این ظرفیت را دارد كه با وجود بقعه متبرك (ع)، به شهر (ع) و تبدیل شود و همه این شهرستان را با نام آن امام بزرگ یاد كنند. لینک خبر 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir
رئیس گفت : در ایستگاه چهاردهم به بخش شهرستان رسید. لینک خبر 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir
رئیس اداره فرهنگ ترافیک برخی ویژه را اعلام کرد. لینک خبر 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir
اداره کل از از اواخر شنبه در استان خبر داد و اعلام کرد و خسارت به درشمال وغرب استان پیش بینی می شود. لینک خبر 💻 پایگاه خبری آسمان بردسیر 🌐 asemanbardsir.ir 💠 eitaa.com/asemanbardsirrubika.ir/asemanbardsir