ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@asr_daneshjoo
🔰 عصر دانشجو| دانشگاه تبریز
378 عضو

ادمین عصر دانشجو
👉👉👉 @asr_tabrizu


✒️ کسانی که مامور به تحول در عصر خویش‌اند، اگر از قواعد عصر خودشان تبعیت کنند، هیچ تحولی رخ نخواهد داد.
🔸شهید آوینی

#بسیج_دانشجویی_دانشگاه_تبریز