ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@attash
عطش⚘
7787 عضو

❣﷽❣

✨اگر بہ خورشید رسیدید سلام پروانگان بے پر را نیز بہ او برسانید و حالمان را برایشان شرح دهید✨

🕊ڪان سوختہ را جان شد و آواز نیامد•••

خادم کانال؛

@Takavar_jangnarm

❁حسبے اللّٰہ ربِ العالمین❁
◆✧◆
📿نـشـر پـیـامـ بـا ذکـر صـلواتـ📿