ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@avaye_towheed
آوای توحید
4793 عضو

💠موسسه[مردمی] علمی تربیتی آوای توحید
https://www.aparat.com/v/5D1g7

💠هدف:ترویج حکمت ؛عرفان و سبک زندگی

🔵ثبت نام در مدرسه حکمت و معرفت آوای توحید

avayetowheed.com/mava

🔵پایگاه اطلاع رسانی:
avayetowheed.ir

🔸تبادل و تبلیغ: @grseven7