اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @baqiatollah_ir ارتباط داشته باشید.