eitaa logo
دوره آموزشی 24 برای 24 ⏰
68 دنبال‌کننده
26 عکس
2 ویدیو
25 فایل
(برای زندگی بهتر 24 قانون وجود دارد که حتما باید آن‌ها را در 24 ساعت‌های عمرمان انجام دهیم)شما در این دوره آموزشی مجازی طی 24 جلسه، آن 24 قانون را همراه با روش‌های به کار گیری آنها یاد خواهید گرفت
مشاهده در ایتا
دانلود
() 📜 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 ارسال شده توسط سرور گرامی «سرکار خانم لیلا محمدزاده» 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
() 📜 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 ارسال شده توسط سرور گرامی «سرکار خانم فرشته سخائی‌پور» 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
() 📜 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 ارسال شده توسط سرور گرامی «جناب آقای احمد صمدی» 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
( ) 📜 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 ارسال شده توسط سرور گرامی «جناب آقای علی بادانگیر» 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
() 📜 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 ارسال شده توسط سرور گرامی «سرکار خانم زینب افروزه» 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
( ) 📜 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 ارسال شده توسط سرور گرامی «سرکار خانم اسما صمدی» 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
() 📜 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 ارسال شده توسط سرور گرامی «سرکار خانم زهرا حیدری» 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
تبریک به آقای علیرضا حسنی 🌺🌺🌺
نتایج آزمون پایانی دوره 24 برای 24 ⏰ نفر اول: 1⃣ سرکار خانم زينب افروزه امتیاز آزمون :24 نفرات دوم: 2⃣ سرکار خانم زهرا حیدری امتیاز آزمون:23 2⃣ جناب آقای علی بادانگیر امتیاز آزمون:23 نفرات سوم: 3⃣ سرکار خانم فرشته سخائی‌پور امتیاز آزمون:21 3⃣ سرکار خانم اعظم عباسی امتیاز آزمون:20 3⃣ جناب آقای حميدرضا جعفری امتیاز آزمون:20 با عرض تبریک و احترام جهت دریافت هدیه خود به آیدی @mohammad_dehnavi شماره کارت خود را ارسال بفرمایید 🙏 با تشکر 💐