ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@basijnewsir
خبرگزاری بسیج
6760 عضو

🔊 کانال خبرگزاری بسیج

کانال رسمی سازمان بسیج مستضعفین برای انعکاس خدمات بسیجیان عزیز در سراسر کشور

سایت : Basijnews.ir

ارتباط با ادمین کانال :
@Basijnewsir01