ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@boreshha
برش ها
73 عضو

✔️ برش هایی موضوعی از زندگی اهل بیت (ع)
✔️ خاطرات کاربردی از شهدای جهان اسلام
✔️ انعکاس برخی مواضع اجتماعی و سیاسی


سروش:
http://sapp.ir/boreshha
وب سایت:
Boreshha.ir
آپارات:
https://www.aparat.com/khatm114
پشتیبانی:
@boreshha_ir