ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@boursetahlil
بورس تحلیل ( خرید و فروش سهام )
4805 عضو

سلام. تحلیل های ارایه شده فقط نظر شخصی است قبل معامله حتما بررسی کنید
جهت ارتباط @AdminBourseTahlil
لینک کانال : @boursetahlil
لینک کانال آموزش : @BourseTahlill