eitaa logo
اخبار دانشگاه فرهنگیان
28.9هزار دنبال‌کننده
5.5هزار عکس
1.7هزار ویدیو
197 فایل
کانال رسمی اخبار دانشگاه فرهنگیان؛ روابط عمومی سازمان مرکزی ارتباط با مدیر کانال @yaghoobzadeh_mehran
مشاهده در ایتا
دانلود
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ فرآیند یازدهمین مصاحبه آزمون استخدامی در پردیس نسیبه تهران شروع شده است. این گزارش تصویری بخشی از این روند را به نمایش گذاشته است. روابط عمومی پردیس نسیبه تهران 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان 🌐کانال رسمی فیلم و عکس دانشگاه فرهنگیان
فرآیند یازدهمین مصاحبه آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان در پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان شهر تهران 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان 🌐کانال رسمی فیلم و عکس دانشگاه فرهنگیان
ادامه روند فرآیند یازدهمین مصاحبه آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان در پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان شهر تهران 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان 🌐کانال رسمی فیلم و عکس دانشگاه فرهنگیان
ادامه روند فرآیند یازدهمین مصاحبه آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان در پردیس شهید چمران 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان 🌐کانال رسمی فیلم و عکس دانشگاه فرهنگیان
ادامه روند فرآیند یازدهمین مصاحبه آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان در مرکز آموزش عالی شهید شرافت 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان 🌐کانال رسمی فیلم و عکس دانشگاه فرهنگیان