eitaa logo
اخبار دانشگاه فرهنگیان
29.5هزار دنبال‌کننده
7.3هزار عکس
2هزار ویدیو
236 فایل
کانال رسمی اخبار دانشگاه فرهنگیان؛ روابط عمومی سازمان مرکزی ارتباط با مدیر کانال @yaghoobzadeh_mehran
مشاهده در ایتا
دانلود
╭••⊰☫─━─━─•❈ • • • · · · · · |•⊰ ⃟ ⃟🍃🕊 |•⊰ خداوند دنیا را به هرکسی که دوستش داشته باشد یا نداشته باشد می‌دهد؛ اما دین را فقط به کسی که دوستش داشته باشد می‌دهد./امام‌ علی علیه‌السلام 「 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir
╭•⊰◄‹☫🕊›••⊱─━─━•─┈─ · · · · ❲‌ كسی كه در راهِ فرمانبرداری از خدا و دوری از نافرمانی او با مبارزه كند، نزد خـدای سبحــان منزلـت را دارد... ❳ | ◈⊱ ------------------------------------------------------ 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir
╭•⊰◄‹☫🕊›••⊱─━─━•─┈─ · · · · ❲‌ گناهی که تو را کند بهتر از کار نیکی است که تو را به وا دارد... ❳ | ◈⊱ ------------------------------------------------------ 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir
╭•⊰◄‹☫🕊›••⊱─━─━─•─┈─ · · · · ❲‌ کجا هستند مردمی که به سوی برانگیخته شده [ و ] چونان شتری که به سوی بچه خود روی می‌آورد، شیفته جهاد گردیدند؛ شمشیرها را از نیام برآوردند و گرداگرد زمین را گروه گروه، صف به صف، احاطه کردند؛ برخی و برخی نجات یافتند..........آنان من هستند که رفته‌اند و بر ماست که ملاقاتشان باشیم و از اندوه فراقشان انگشت حسرت به دندان بگیریم. ❳ گرامے‌‌باد روزِ مـــردانِ مَـــرد... | ◈⊱ ------------------------------------------------------------- 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir
╭•⊰◄‹☫🕊›••⊱─━─━•─┈─ · · · · ❲‌ ای‌ انسان! چه‌چیز تو را بر نابودی خود علاقه‌مند کرده است؟! ❳ /خطبه۲۲۳ | ◈⊱ -------------------------------------------------------- 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir
╭•⊰◄‹☫🕊›••⊱─━─━•─┈─ · · · ❲‌ چگونه نشانه‌های عدالت در جامعه برقرار و روزگار اصلاح می‌شود؟ ❳ /خطبه۲۱۶ | پــــــیــــــشــــــــــــــنــــــهــــــــاد ویـــــــــــــــــــــــژه ♦️دانلود فایل باکیفیت استـــوری ۱ ♦️دانلود فایل باکیفیت استــوری ۲ | ◈⊱ ----------------------------------------------------------- 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir
╭•⊰◄‹☫🕊›••⊱─━─━•─┈─ · · · · ❲‌ این عید()، عید کسی است که خدا روزه او را پذیرفته و عبادتش را قبول کرده است و هر روزی که در آن، از خدا نافرمانی نشود، آن روز عید است. ❳ | ◈⊱ -------------------------------------------------------- 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir