ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@comedian
😂استنداپ کمدی😂
251 عضو


_______
اینستاگرام کمدین👇
https://www.instagram.com/mohtashamdezfuli/
_______
بیشتر مطالب نوشته خودم هست و( سعی میکنم اگر از جایی فرستادم تکراری نباشه،)
ارشیو استنداپ👇
@standupcomedy
__________
لبخندتونو به دنیا نمیدیم😂🤣🤣😉
کانال مناسب برای هرسنی👪