ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@currency_war
جنبش مقاومت در جنگ ارزی
1142 عضو

🔸وب‌سایت تخصصی جنگ ارزی:
http://currency-war.ir/

❇ارتباط با ادمین از طریق:
@Mosleh_Amel