ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@darozzekr_com
دارالذکر
2775 عضو

🌐 سایت:
www.darozzekr.com

📱کانال در نرم افزارهای ایرانی:
@darozzekr_com

📱صفحه اینستاگرام:
instagram.com/darozzekr_com

📮ارتباط با مدیر:
@ansarvelayatyazd

روابط عمومی هیئت:
0910 309 1006