ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@dokhtaranchadorii
♥دختران چادری♥
774 عضو

هرگز نمیدانند..❗
چه‍ احساس دلنشینی در این جمله نهفته است..😇
این احساس کـه‍ ..
خدا برای تو تمام هنرش را خرج کرده است😍
تا اینکه تو...👧
گل باشی و ریحانه باشی🌹🍃