ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@dotic
اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات
2122 عضو

🔸 صاحب کانال : معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

🔸پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور : www.dotic.ir

🔸 ارتباط با ادمین : @doticCH