ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@e_sobhani
آیت الله العظمی سبحانی
966 عضو

این صفحه اطلاع رسانی، در بردارنده فعالیت های مؤسسه امام صادق (ع) و اخبار آیت الله العظمی سبحانی است. وب سایت:
www.imamsadiq.org
www.shia.ir
instagram.com/sobhani_ir/