ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@eslamenab
اسلام ناب
149 عضو

بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه در این کانال دنبال می شود:
1- احکام (مطابق فتاوای مقام معظم رهبری)
2- ترجمه و توضیح آیات قرآن کریم
و...
ارتباط با مدیر کانال:
@smortazavi