eitaa logo
خیریه فردای سبز شریف
1.2هزار دنبال‌کننده
969 عکس
42 ویدیو
1 فایل
گروه فرهنگی خیریه فردای سبز حامی محرومان و نیازمندان شماره ثبت: ۴۳۸۷۶ تهران، خیابان آزادی، جنب مسجد دانشگاه شریف پیام‌رسان بله، روبیکا، سروش و تلگرام: @FardayeSabz FardayeSabz.Sharif.ir ۰۲۱۶۶۱۶۴۹۸۹ ۰۲۱۶۶۰۶۸۵۳۷ ارتباط با ما: @FardayeSabz76
مشاهده در ایتا
دانلود
📅 امروز: پنجشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۲ 🏠 طرح ۲۱۱: ودیعه مسکن مادر ۵۲ ساله و دخترش 💰 ۲۰ میلیون تومان 🌹 کارت فردای سبز شریف: 💳
5041-7270-1006-3400
🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=project-211 ▫️ با تامین شدن این مورد، کمک‌های شما صرف دیگر نیازهای اضطراری نیازمندان می‌شود. ▫️ تا سقف ده درصد از کمک‌ها ممکن است صرف هزینه‌های اجرایی شود. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🌱 به بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/653197318C447b34396a
📅 امروز: پنجشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ 🏠 طرح ۲۱۲: ودیعه مسکن خانواده ۳ نفره 💰 ۳۰ میلیون تومان 🌹 کارت فردای سبز شریف: 💳 5041-7270-1006-3400 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=project-212 ▫️ با تامین شدن این مورد، کمک‌های شما صرف دیگر نیازهای اضطراری نیازمندان می‌شود. ▫️ تا سقف ده درصد از کمک‌ها ممکن است صرف هزینه‌های اجرایی شود. ـــــــــــــــــــــــــــــ 🌐 به بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/653197318C447b34396a
📅 امروز: سه‌شنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ 🏠 طرح ۲۱۳: ودیعه مسکن مادر ۳۴ ساله و دو پسرش 💰 ۳۰ میلیون تومان 🌹 کارت فردای سبز شریف: 💳
5041-7270-1006-3400
🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=project-213 ▫️ با تامین شدن این مورد، کمک‌های شما صرف دیگر نیازهای اضطراری نیازمندان می‌شود. ▫️ تا سقف ده درصد از کمک‌ها ممکن است صرف هزینه‌های اجرایی شود. ـــــــــــــــــــــــــــــ 🌐 به بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/653197318C447b34396a
📅 امروز: پنجشنبه، ۲ شهریور ۱۴۰۲ 🏠 طرح ۲۱۴: ودیعه مسکن مادر جوان و دو فرزندش 💰 ۲۵ میلیون تومان 🌹 کارت فردای سبز شریف: 💳 5041-7270-1006-3400 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=project-214 ▫️ با تامین شدن این مورد، کمک‌های شما صرف دیگر نیازهای اضطراری نیازمندان می‌شود. ▫️ تا سقف ده درصد از کمک‌ها ممکن است صرف هزینه‌های اجرایی شود. ـــــــــــــــــــــــــــــ 🌐 به بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/653197318C447b34396a
تامین ودیعه مسکن، خصوصا در چند سال اخیر با توجه به افزایش شدید مبالغ ودیعه، یکی از مشکلات اصلی خانواده‌های نیازمند است. 💐 با همراهی شما خیرین گرامی، مشکل تامین مسکن سه خانواده‌ی نیازمند دیگر نیز حل شد: ▫️ طرح ۱۸۹: ۲۰ میلیون تومان جهت ودیعه مسکن مادر ۳۳ ساله و پسرش ▫️ طرح ۲۰۰: ۳۰ میلیون تومان جهت ودیعه مسکن خانواده ۳ نفره ▫️ طرح ۲۰۵: ۳۰ میلیون تومان جهت ودیعه مسکن خانواده ۵ نفره 🌱 @FardayeSabz
📅 امروز: سه‌شنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۲ 🏠 طرح ۲۱۵: ودیعه مسکن مادر ۳۲ ساله و فرزندانش 💰 ۳۰ میلیون تومان 🌹 کارت فردای سبز شریف: 💳
5041-7270-1006-3400
🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=project-215 ▫️ با تامین شدن این مورد، کمک‌های شما صرف دیگر نیازهای اضطراری نیازمندان می‌شود. ▫️ تا سقف ده درصد از کمک‌ها ممکن است صرف هزینه‌های اجرایی شود. ـــــــــــــــــــــــــــــ 🌐 به بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/653197318C447b34396a
💐 کمکهای شما خیرین گرامی، باز هم گره‌گشای مشکل ودیعه مسکن سه خانواده‌ی نیازمند شد: ▫️ طرح ۲۰۶: ۲۰ میلیون تومان جهت ودیعه مسکن خانواده ۴ نفره ▫️ طرح ۲۱۱: ۲۰ میلیون تومان جهت ودیعه مسکن مادر 52 ساله و دخترش ▫️ طرح ۲۱۲: ۳۰ میلیون تومان جهت ودیعه مسکن خانواده 3 نفره مهربانی ادامه دارد ... 🌱 https://eitaa.com/joinchat/653197318C447b34396a
📅 امروز: چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ 🏠 طرح ۲۱۶: ودیعه مسکن مادر و دو دخترش 💰 ۳۰ میلیون تومان 🌹 کارت فردای سبز شریف: 💳 5041-7270-1006-3400 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=project-216 ▫️ با تامین شدن این مورد، کمک‌های شما صرف دیگر نیازهای اضطراری نیازمندان می‌شود. ▫️ تا سقف ده درصد از کمک‌ها ممکن است صرف هزینه‌های اجرایی شود. ـــــــــــــــــــــــــــــ 🌐 به بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/653197318C447b34396a
📅 امروز: شنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ 🏠 طرح ۲۱۷: ودیعه مسکن مادر ۳۰ ساله و ۳ پسرش 💰 ۳۰ میلیون تومان 🌹 کارت فردای سبز شریف: 💳
5041-7270-1006-3400
🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=project-217 ▫️ با تامین شدن این مورد، کمک‌های شما صرف دیگر نیازهای اضطراری نیازمندان می‌شود. ▫️ تا سقف ده درصد از کمک‌ها ممکن است صرف هزینه‌های اجرایی شود. ـــــــــــــــــــــــــــــ 🌐 به بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/653197318C447b34396a
🔰 طرح ۲۰۸: با کمک شما خیرین گرامی مبلغ ۳۰ میلیون تومان جهت افزایش ودیعه مسکن مادر ۲۷ ساله و پسرش پرداخت گردید. اطلاعات بیشتر: 🌐 FardayeSabz.Sharif.ir/project/project-208 🌱 @FardayeSabz
📅 امروز: چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ 🏠 طرح ۲۱۸: ودیعه مسکن خانواده ۵ نفره 💰 ۳۰ میلیون تومان 🌹 کارت فردای سبز شریف: 💳 5041-7270-1006-3400 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=project-218 ▫️ با تامین شدن این مورد، کمک‌های شما صرف دیگر نیازهای اضطراری نیازمندان می‌شود. ▫️ تا سقف ده درصد از کمک‌ها ممکن است صرف هزینه‌های اجرایی شود. ـــــــــــــــــــــــــــــ 🌐 به بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/653197318C447b34396a