ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@farzandam
فرزندم
867 عضو

از حکیمی پرسیدند زمان تربیت کودک کی آغاز میشود ؟ گفت 20 سال قبل از تولدش ، که نشان دهنده تاثیر سواد و دانش والدین در تربیت نسل آینده است .

برای کمک به پرورش نسل فردا کانال ما را معرفی کنید .

ارتباط با ادمین : @Ysaheb