ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@ferdowsihe
مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد
193 عضو

ارتباط با مدیر کانال:
@farokhpour_f
سایت:
www.ferdowsmashhad.ac.ir
اینستاگرام :
instagram.com/ferdowsihe ‎