ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@ham_andishan
باشگاه هم اندیشان
46 عضو

زندگی دو بخشه، قبل وبعد از هم اندیشان
عید غدیر سال1390بود که هم اندیشان شکل گرفت.اوایل پیام، پیامک ها روگلچین می کرد...