ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@hamyary
همیاری طلاب مشهد
9198 عضو

💠 بسم الله الرحمن الرحیم 💠

🌸 سلامٌ قولاً من ربٍّ رحیمٍ 🌸

🌐کارراه‌اندازی دوستان طلبه و غیرطلبه مشهدی‌ام

راهنمای تنظیم آگهی:
@Tanzim_Agahi

ارتباط با من:
@MirMohammad

نوشته‌هایم:
@Mir_Mohammad

طیبات:
@Tayebat

❤️ملتمس دعای خیر و فاتحه برای رفتگان