ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@hatif_ir
انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
377 عضو

کانال رسمی انتشارات موسسه امام خمینی، ناشر کتب آیت الله مصباح یزدی و بیش از 1600 عنوان کتاب در زمینه علوم اسلامی، انسانی. قم خیابان صفائیه ک24 پ38 تلفکس 37742326 - 09122526706
www.hatif.ir 🛒