ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@iaif1001
انجمن مالی اسلامی ایران
50 عضو

انجمن مالی اسلامی با هدف ارتقای دانش مالی اسلامی و عملیاتی کردن آن در بخشهای بانکداری،بازار سرمایه و بیمه فعالیت می کند.