ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@iictchannel
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
339 عضو

🔶 تبلور #فرهنگ و #اندیشه در #علوم_انسانی_اسلامی

🔶 ارتباط با مدیر کانال: @public_relation

🔶 سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: iict.ac.ir