ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@impactfactor
ImpactFactor
168 عضو

کانال رسمی سامانه اعتبارسنجی مجلات علمی

آدرس وبسایت ضریب تاثیر:
www.ImpactFactor.ir

آدرس کانال ایتا:
https://eitaa.com/impactfactor

ارتباط با مدیر و پذیرش آگهی:
@ImpactFactor_Admin

انتشار مطالب کانال بدون ذکر منبع آن برخلاف رضایت مولفان میباشد