ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@isar_razavi
ایثار رضوی
1536 عضو

🌷از شهیدان مانده تنها جامه ای
🌷نام و امضا و وصیتنامه ای
🌷گر وصیتنامه ها را خوانده ایم
🌷پس چرا بین دو راهی مانده ایم
ادمین کانال
@isarnm
@Mahditurian
تلفن 1616 در خدمت ایثارگران
سایت بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی
isaar.ir/states/khorasan_raz