ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@isca_seda
آرشیو صوت نشست های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
355 عضو

💠بانک جامع نشست های علمی،کرسی های ترویجی،کرسی های تخصصی و همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
🔵ارتباط با مدیر کانال
@isca25