ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@j_imamhasan
جمعیت دانشجویی امام حسن ع
176 عضو

شبکه ای منسجم و پویا از گروههای دانشجویی ‌و جهادی
با هدف نقش آفرینی مستمر و اثرگذار در رفع آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی
j-imamhasan.ir

📸 instagram.com/j_imamhasan/

📺 aparat.com/j_imamhasan

Admin: @JameiatAdmin