ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@jahadiha313
جهادی ها (بنیادجهادی مشکات)
183 عضو

✿﷽✿
✅انعکاس فعالیتهای جهادی ومحرومیت زدایی درمناطق کم برخوردار کشور
بارویکرد عام المنفعه،داوطلبانه ومردمی

⚀خدمت رسانی وتربیت جهادی
⚁زیربنایی وپیشرفت منطقه ای
⚂توانمندسازی وتسهیل گری
⚃فرهنگی،علمی،آموزشی

🚩 مشارکت وارتباط باما:
@abdolah1363

📞09126869202