ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@jameabozar14
مسجد جامع ابوذر
46 عضو

این کانال اصلی و رسمی" مسجد جامع ابوذر" می باشد.تمامی فعالیت ها ، گزارش ها و اطلاعیه ها در این کانال اطلاع رسانی می شود.

ارتباط باادمین:
@panahi_25
اینستاگرام ما:
www.instagram.com/masjedjameabozar
وب سایت:
http://mahallati.ghasam.ir/p3020/home/