ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@jdale_ahsan
جدال احسن
8164 عضو

جدال احسن

آدمین کانال
@mohsenmohseny
اینستاگرام
http://instagram.com/jdale_ahsan

حمایت مالی صرفاً در جهت ارتقا‌‌ء تولیدات کانال میباشد👇👇
محسن نجفی
بانک حکمت
6369491006215555
شفاف سازی مالی به صورت ماهیانه