ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
عضویت در کانال
میثاق و بصیرت
133 عضو

🕋﷽🕋

براے ࢪسـیدن بـہ پلـه اے ڪه شـهیـد بࢪ آن ایسـتاده اسـت، بـایـد گـامـے به بلنداے گذشتـن از هـمه چیــز بࢪداشـت، حتـے گـذشـتن از آبــرو

ارتباط با فرماندهی📞:
@a_amir86