eitaa logo
خدمات پژوهشی مهرگان
2.3هزار دنبال‌کننده
44 عکس
7 ویدیو
1.1هزار فایل
🔅 منبع یابی حوزوی و دانشگاهی 🔅 ارسال متن کامل منابع 🔅پیشنهاد موضوع (ارشد و دکتری) 🔅تبدیل pdf فارسی به word آدرس : قم ، بلوار شهید کریمی، فلکه جوان راه ارتباطی @mehregan52 09198530764 09362138156 02533365965
مشاهده در ایتا
دانلود
بررسی رابطه نظارت و تعارض والدین با سلامت روان فرزندان.pdf
629.6K
کارشناسی ارشد گرایش مشاوره و راهنمایی ♦️بررسی رابطه نظارت و تعارض والدین با سلامت روان فرزندان ✳️امور پایان نامه @mehregan52 خدمات پژوهشی مهرگان 👈 کلیه رشته ها @ketabdar52 خدمات پژوهشی مهرگان 👈 روانشناسی @ketabdar11
مدل‌سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر.pdf
691.1K
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی ♦️مدل‌سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر ♦️خدمات پژوهشی مهرگان @ketabdar52 ✳️ امور پایان نامه و منبع یابی @mehregan52
حقوق زوجین در مذاهب خمسه.pdf
1.89M
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ♦️حقوق زوجین در مذاهب خمسه ✳️امور پایان نامه @mehregan52 خدمات پژوهشی مهرگان 👈 کلیه رشته ها @ketabdar52 خدمات پژوهشی مهرگان 👈 فقه و حقوق @ketabdar33
مواضع امام صادق(ع) در برخورد با متکلمان اهل سنت.pdf
842.3K
کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن اسلامی ♦️مواضع امام صادق(ع) در برخورد با متکلمان اهل سنت پژوهش مهرگان 👈 کلیه رشته ها @ketabdar52 ✳️امور پایان نامه و منبع یابی @mehregan52
نقد و بررسی شبهات جدید وهابیت بر غدیر.pdf
4.68M
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ♦️نقد و بررسی شبهات جدید وهابیت بر غدیر خدمات پژوهشی مهرگان 👈 کلیه رشته ها @ketabdar52 خدمات پژوهشی مهرگان 👈 علوم قرآن و حدیث @ketabdar22 ✳️ امور پایان نامه و منبع یابی @mehregan52
واکاوی رابطه آزادی عقیده و بیان و آموزه های (ارتداد، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) با تکیه بر آیه لااکراه.pdf
1.15M
کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن ♦️واکاوی رابطه آزادی عقیده و بیان و آموزه های (ارتداد، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) با تکیه بر آیه لااکراه پژوهش مهرگان 👈 کلیه رشته ها @ketabdar52 پژوهش مهرگان 👈 روانشناسی @ketabdar11 پژوهش مهرگان 👈 علوم قرآن @ketabdar22 پژوهش مهرگان 👈 فقه و حقوق @ketabdar33 پژوهش مهرگان 👈 فلسفه و کلام @ketabdar44 ✳️امور پایان نامه و منبع یابی @mehregan52
♦️ پیشنهاد موضوع در مقطع ارشد و دکتری ♦️ منبع یابی تخصصی فارسی ، عربی و انگلیسی ♦️ ارسال منابع با متن کامل (مقاله، پایان نامه، کتاب) ✳️ تبدیل pdf فارسی به word 09362138156 09198530764 025-33365965 ✳️ امور پایان نامه @mehregan52 ♦️خدمات پژوهشی مهرگان🔻 https://eitaa.com/joinchat/1506541572C9685016d4a
ویژگی های جانشین پیامبراکرم(ص) بر اساس استشهادات قرآنی زیارت غدیریه.pdf
6.28M
کارشناسی ارشد علوم قرآن مجید ♦️ویژگی های جانشین پیامبراکرم(ص) بر اساس استشهادات قرآنی زیارت غدیریه ✳️ امور پایان نامه @mehregan52 ♦️خدمات پژوهشی مهرگان🔻 https://eitaa.com/joinchat/1506541572C9685016d4a
شرایط و قلمرو شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح.pdf
4.62M
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ♦️شرایط و قلمرو شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح ✳️ امور پایان نامه @mehregan52 ♦️خدمات پژوهشی مهرگان🔻 https://eitaa.com/joinchat/1506541572C9685016d4a
مطالعه تاثیر روشهای تدریس مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه بر یادگیری در آموزش ترکیبی.pdf
4.66M
کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی گروه علوم تربیتی ♦️مطالعه تاثیر روشهای تدریس مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه بر یادگیری در آموزش ترکیبی ✳️امور پایان نامه @mehregan52 خدمات پژوهشی مهرگان 👈 کلیه رشته ها @ketabdar52 خدمات پژوهشی مهرگان 👈 روانشناسی @ketabdar11
الگوی حکومت مطلوب در فلسفه سیاسی مشاء و ظرفیت‌های آن در عصر حاضر.pdf
5.03M
دکتری رشته علوم سیاسی ♦️الگوی حکومت مطلوب در فلسفه سیاسی مشاء و ظرفیت‌های آن در عصر حاضر پژوهش مهرگان 👈 کلیه رشته ها @ketabdar52 پژوهش مهرگان 👈 روانشناسی @ketabdar11 پژوهش مهرگان 👈 علوم قرآن @ketabdar22 پژوهش مهرگان 👈 فقه و حقوق @ketabdar33 پژوهش مهرگان 👈 فلسفه و کلام @ketabdar44 ✳️امور پایان نامه و منبع یابی @mehregan52