ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@kh_asemani
خانواده آسمانی
399 عضو🌟 ویژگی های #خانواده_منتظر (گزیده سخنرانی های استاد #پزشکی)

💝 #تاب_آوری (نکاتی کلیدی دوره تاب آوری استاد #تقویان )
و
👶 #فرزندپروری (نکات طلایی دوره فرزندپروری استاد #قطب_شریف )
در
کانال خانواده آسمانی
@kh_asemani

ارتباط باادمین
@shamime_khanevade