eitaa logo
شهرداری و شورای اسلامی اقبالیه
460 دنبال‌کننده
2.6هزار عکس
194 ویدیو
5 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
ادامه دارد 🔹🔸گزارش تصویری از آغاز عملیات آماده سازی پروژه خیابان شهید چمران جهت لوله گذاری فاضلاب به منظور رفع بوی نامطبوع توسط واحد عمرانی شهرداری اقبالیه ✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄
شایسته به شهروندان جرای عملیات لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر ✍ به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: مهندس سلمانی شهردار با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مدیریت شهری ارائه خدمت رسانی مطلوب است گفت؛ در راستای بهبود عبور و مرور شهری و سیما و منظر شهری با هدف خدمت رسانی شایسته به شهروندان،شهرداری اقبالیه توسط حوزه فنی و عمرانی کار عملیات لکه گیری آسفالت بطور مستمر و پراکنده در معابر و خیابان های سطح شهر را آغاز کرده است. ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄
در راستای رضایتمندی شهروندان ✍ پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄
تصویری صادقانه 🔹آغاز عملیات اجرایی نصب چمن مصنوعی در زمین فوتبال منطقه باغ عمران توسط واحد عمرانی شهرداری اقبالیه ✍ پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄
تصویری صادقانه 🔹آغاز عملیات آماده سازی خیابان شهید چمران جهت لوله گذاری به منظور هدایت آب های سطحی در راستای رضایتمندی شهروندان ✍ پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄
_ تصویری صادقانه 🔹آغاز لوله گذاری کانال خیابان شهید چمران توسط حوزه عمرانی شهرداری به منظور هدایت آب های سطحی و رفع بوی نامطبوع در راستای رضایتمندی شهروندان ✍ پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄
در راستای رضایتمندی شهروندان 🔻سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳ ✍ پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄
_ تصویری _ صادقانه 🔻عملیات شبانه لوله گذاری خیابان شهید چمران به منظور تسریع در اجرای پروژه توسط حوزه عمرانی شهرداری اقبالیه 🔻 چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ ✍ پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄
_ تصویری _ صادقانه 🔻عملیات شبانه لوله گذاری خیابان شهید چمران به منظور تسریع در اجرای پروژه توسط حوزه عمرانی شهرداری اقبالیه 🔻 چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ ✍ پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄
_ تصویری _ صادقانه 🔹گزارش تصویری از نظافت و شستشوی ایستگاه تاکسی توسط حوزه خدمات شهری شهرداری اقبالیه ✍ پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄
_ تصویری _ صادقانه 🔹گزارش تصویری از آغاز عملیات پروژه احداث پارک محله در منطقه اکبر آباد توسط شهرداری اقبالیه ✍ پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه ✓ خبر اقبالیه در ایتا ♦️@khabar_eghbaliye ✓سایت رسمی شهرداری ♦️http://www.eghbalieh.ir ✓سایت رسمی شورای اسلامی 🔸https://shora-eghbalieh.ir ┄┄┅┅┅❅🌷❅┅┅┅┄┄