ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@khatamanbiayazd_ir
مجتمع آموزشی خاتم الانبیا(ص) یزد
251 عضو

کانال رسمی مجتمع آموزشی حضرت خاتم الانبیا(ص) یزد در ایتا

سایت:
www.khatamanbiayazd.ir

ارتباط با روابط عمومی مجتمع:
@R_khatamanbiayazd