ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@khedmatgozaran_group
خدمتگزاران فاطمیه
1007 عضو

این کانال به هرکس درایام فاطمیه فعالیت تبلیغی دارد یاری می رساند اعم از محتوای صوتی و تصویری، محصولات، مشاوره و...
آدرس این کانال در پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/khedmatgozaran_group
کد ثبت شامد:
http://t.me/itdmcbot?start=khedmatgozaran_group