ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@kunkuri
✏️کنکوری✏️
230 عضو

@kunkuri

باما 20 شوید
📥دانلود کتاب📚 و جزوه 🗒های کنکوری

برای کنکوری های

🐛زیست🐛

✏️ریاضی تجربی✏️

💼 انسانی💼

المپیادی ها

برای دهمی ها یازدهمی ها دوازدهمی ها و کنکوری ها

برای📥 دانلود 📥نمون سوالات دهم یازده و دوازدم

دانلود فیلم 📷استاد های معروف کنکور