ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@lerfaa
🎓 لرفا ¦ آموزش کامپیوتر 💻
117 عضو

🎓 آموزش کامپیوتر ، طراحی و گرافیک 📸 ، برنامه نویسی ، شبکه و امنیت 🛡بازی سازی ، لینوکس 💻

🛍️ دوره های مجازی ارزان قیمت :
@maarket

پشتیبانی :
@Support_chaneel

مالک و مدیر کانال + تبادل و تبلیغات 👇
@compert

🌍 سایت آموزش کامپیوتر
mrasoulm.blog.ir