eitaa logo
کانال اطلاع رسانی آسانسور معیارگستر صدر مازندران
75 دنبال‌کننده
5 عکس
0 ویدیو
6 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
راهنمای بررسی وضعیت آسانسور در سامانه بازرسی آسانسور.pdf
611.8K
راهنمای بررسی وضعیت شناسه ملی از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
برخی از شماره پروانه کاربرد علامت استاندارد قطعات از لینک ذیل قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده کلیک کنید ا
پرونده 1136 جهت تکمیل مشخصات فنی به شرکت فروشنده ارجاع داده شد
پرونده 11471 مجددا جهت تکمیل مشخصات فنی برگشت داده شد به شرکت فروشنده
پرونده 1144 جهت تکمیل مشخصات فنی برگشت داده شد به فروشنده
پرونده 1112 ارسال شد به مدیر فنی
پرونده 1136 و 1144 گواهی صادر شد
پرونده ادواری 1153و 1154 و 1155 و 1156 ارسال شد به مدیر فنی
پرونده 1157 و 1158 تاییدیه صادر شد
پرونده 1081 جهت تکمیل فیلدهای مشخصات فنی برگشت داده شد به فروشنده
پرونده 1081 ارسال شد به مدفنی
پرونده 271 برگشت داده شد به فروشنده جهت تکمیل فیلدهای مشخصات فنی
پرونده 1085 برگشت داده شد به فروشنده جهت تکمیل مشخصات فنی
پرونده 11471 ارسال شد به مدیر فنی
پرونده 11471 صدور گوااهی انجام شد
اقدامات لازم پس از صدور گواهینامه ایمنی آسانسور 1-پس از صدور گواهینامه پیامکی مبنی بر چاپ گواهینامه آسانسور به متقاضی ارسال میشود(پیامک به شماره متقاضی که در ثبت نام اینترنتی وارد شده ارسال میشود) 2- متقاضی موظف است طبق راهنمای موجود در سایت مدیریت بازرسی آسانسور به آدرس: https://lift.inso.gov.ir اقدام به "دریافت" و "ثبت" کد رهگیری نماید. 3-پس از ثبت کد رهگیری در سامانه برای اطلاع از تایید گواهینامه توسط اداره استاندارد طبق مراحل زیر اقدام نمایید: الف)مراجعه به صفحه اصلی سایت مدیریت بازرسی آسانسور ب)از قسمت استعلام ثبت درخواست اگر وضعیت درخواست در حالت" تاییدیه ایمنی صادر شد" باشد،درصورت تکمیل بودن مدارک پرونده در شرکت بازرسی، گواهینامه از این شرکت قابل دریافت میباشد. شرکت بازرسی معیار گستر صدر کانال اطلاع رسانی ایتا: https://eitaa.com/liftmgsmazand سایت شرکت: www.mgsadr.com
شماره کارت جدید معیارگستر صدر جهت واریز هزینه های بازرسی
پرونده 1159 جهت تکمیل فیلدهای مشخصات فنی به شرکت فروشنده برگشت داده شد
پرونده 1170 ارسال شد به مدیر فنی