ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@masajedalborz
🏴 امورمساجداستان البرز
79 عضو

🏢 آدرس: استان البرز - کرج - میدان توحید - بلوار امامزاده حسن - مصلی نماز جمعه

📲سروش: https://sapp.ir/masajedalborz

🌐سایت: http://masajedalborz.ir

📞ارتباط با ما(ادمین): @masajedalborz1

تلفن: 32221161 - 32241520